Eğitimlerimiz

Fizik Tedavi:

         Aile Danışmanlığı Eğitimi: Akademik, Özbakım, Toplumsal Yaşam, ifade ve Alıcı Dil, Davranış Değiştirme Teknikleri, Cinsel Eğitim, Özel Eğitim Yönetmeliği, Ebeveyn Eğitimi gibi konularda ilgili uzmanlar tarafından periyodik aralıklarla verilen eğitimdir.

         Uygulamalı Davranış Analizi(ABA): Etkinlik çizelgeleri, Davranış kontrol listeleri, Günlük Kontrol Listeleri gibi çizelgeler hazırlanarak , Doğal dil, Yapılandırılmış Dil teknikleri gibi teknikler kullanılıp , pekiştireç listeleri hazarlanıp, Acık Anlatım, yaratıcı anlatım yöntemleri ile  AB, ABA, ABAB, ABABA şeklinde öğretim ve değerlendirme süreçleri belirlenerek verilen bir yöntemdir. Bu yöntem bire bir eğitimde kullanılan bir yöntem olup bireysel seanslarda kullanılması daha uygundur. Kişiye özel programlardır.

         Davranış Değiştirme: Davranışın problem davranış olarak nitelendirilebilmesi amacıyla yapılan görüşme sonunda, olumsuz davranış olarak tespit edildikten sonra davranış değiştirme teknikleri içersinden seçilen yöntem hakkında  aile bilgilendirilip gerekli materyaller hazırlanıp program yazıldıktan sonra başlanan bir süreçtir.

         Dil ve Konuşma Bozukluğu: Bireyin dil kazanım süreci belirlendikten sonra  bireyin Dikkat, Sıra alma, Taklit, Oral- Motor, ses, sesletim, fonolojik durumuna göre egzersizve manuple teknikleri kullanılarak uygulanan eğitim şeklidir.

         Disleksi(Özel Öğrenme Güçlüğü): Var olan özel öğrenme güçlüğünün türü belirlendikten sonra bireydeki giriş davranışları listelenip sıraya konup görsel, işitsel, sözel, kinestetik, bilişsel, sosyal zekaya hitap edecek meteryaller kullanılarak  uygulanan eğitimdir.

         Oyun Terapisi: Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarının ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve denir. Yani yetişkinler için psikolojik danışmanlık kavramı çocuklar için oyun terapisi aynı anlamdadır. Güvenli bir ortamda eğitimli bir oyun terapisti eşliğinde yapılması şarttır.

         Grup Terapisi: Bireysel terapinin grupla yapılan haline denir.

         Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB): Aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve isteklerini erteleyememe(dürtüsellik) belirtileri gösteren bir durumdur. Okulumuz bünyesinde Özel Eğitim uzmanı, Klinik psikolog tarafından yapılacak değerlendirme ve BEP toplantısı sonucunda düzenlenen eğitim programı ile hedef ulaşmak amaçlanır.